Terug naar de website

Deze nieuwbrief wordt het best weergegeven op schermen groter dan 630px. Hou je apparaat overdwars of bekijk deze pagina op een groter scherm voor de beste weergave.

Update #1 - 2016

Suppletie btw, doen!

Definitie van het woord suppletie: het aanvullen – volledig maken

Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt vaak
een verschil tussen de
daadwerkelijk
verschuldigde
btw en de afgedragen btw. 
De fiscus controleert hier extra op.

Suppletieaangifte verplicht

Het komt vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er een verschil is tussen de daadwerkelijk verschuldigde btw en de op de aangiften betaalde btw-bedragen. Er moet dan een suppletieaangifte worden ingediend.
U moet hiervoor een apart formulier gebruiken. Niet-naleving kan leiden tot een force boete.

Tip. Kleine correcties, per saldo niet meer dan € 1.000,-, kunnen gewoon in de volgende btw-aangifte meegenomen worden.

Schuld op de balans

Zeker in tijden waarin het financieel tegenzit, kan de verleiding ontstaan om de verschuldigde btw niet af te dragen. Er wordt dan ook geen suppletieaangifte gedaan. Vaak wordt volstaan met het opnemen van deze schuld op de balans per 31 december.
 

Let op:

In dat geval is er al snel sprake van opzet. Wellicht dat de financiele situatie wel aanleiding geeft om een boete te matigen.  

Actie fiscus

De Belastingdienst is bezig met een actie waarbij de btw-schuld op de balans vergeleken wordt met de ingediende btw-aangiften. Als daarin een verschil is, zal de Belastingdienst contact opnemen om te beoordelen of er sprake is van ten onrechte niet-afgedragen btw.

Naheffing met boete

Als vervolgens blijkt dat er ten onrechte geen suppletie is ingediend, zal de niet-afgedragen btw worden nageheven. Daarbij kan dan ook een vergrijpboete worden opgelegd. Als er sprake is van grove schuld bedraagt de boete 25% en bij opzet normaliter 50%. Maar onder omstandigheden kan de boete zelfs 100% bedragen.  Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Tip. Deze boetes kunnen verlaagd worden als er sprake is van boetematigende omstandigheden, bijvoorbeeld uw financiele situatie.

Vrijwillige verbetering

Als er ook bij u sprake is van niet-gesup-pleerde btw; lijkt het zaak om die alsnog zo snel mogelijk aan to geven. Als de fiscus nog geen contact met u heeft opgenomen, dan kunnen door alsnog vrijwillig een suppletieaangifte in te dienen, boetes worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen.

Formulier:

“Suppletie omzetbelasting”(BT 18.21.01)
http://tipsenadvies-belastingen.nl/download
Als er bij u sprake is van niet-gesuppleerde btw, dan is het raadzaam die alsnog aan te geven. U moet hiervoor het formulier van de Belastingdienst gebruiken.

Copyright: Tips&Advies Belastingen 18e jaargang, nummer 21.

Wil jij de BTW schulden aanpakken of heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?  

Neem contact op met Mieke.

 

Mobiel       06-25168651
Email Francken4Finance
Forward
Share
Share


Adres 
     Grasmeent 77, 1357 JJ Almere

Mobiel     06-25168651
Email       mieke@francken4finance.nl
Website   www.francken4finance.nl


Copyright © | 2023 |  Francken 4 Finance  |  All rights reserved.