Header geld F4F

Volg het stappenplan en krijg een overzicht van jouw liquiditeit

Doorloop onderstaande stappen en stel zelf jouw liquiditeitsbegroting op

 1. Maak uw ontvangstbegroting per kalendermaand op basis van uw omzetbegroting en ga daarbij uit van de maand dat u de factuur verstuurd plus de gemiddelde betalingstermijn van uw klanten.
 2. Vraag bij uw loonbureau de verwachte te betalen loonbelasting en nettolonen op voor het komende jaar (vraag om de te betalen bedragen per kalendermaand) op basis van uw huidige personeel (bij verwachte groei dit ook doorgeven).
 3. Reken uw percentage inkopen uit t.o.v. uw omzet (bijvoorbeeld op basis van vorig jaar) en reken deze per maand uit met de getallen van uw Inkomsten.
 4. De inkoop die we hier bedoelen is gerelateerd aan het product of de dienst die je verkoopt. Niet de kantoorkosten/website etc.
 5. Maak een kostenbegroting op basis van het voorgaande jaar en uw inschatting en neem deze op in de uitgave maand plus uw gemiddelde betalingstermijn.
 6. Bereken de te betalen BTW per maand of kwartaal op basis van de omzet, inkopen en kosten.
 7. Plaats de berekende bedragen in een Excel overzicht waarbij uitgaven als min-getal en de ontvangsten als positief-getal worden ingevoerd. Download hier het excelsheet om de stappen in te vullen.
 8. Maak een optelling per maand waardoor u de stijging of daling per maand zichtbaar krijgt.
 9. Maak hieronder nog een regel met uw saldo met daarbovenop het doortellend maandverschil.

Als u dit gedaan heeft,  dan heeft u al twee belangrijke stappen gedaan, namelijk:

 • U heeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven met de winst, of verlies saldo per maand.
 • U zult in een oogopslag zien waar geld te kort is of geld over is.

Vragen?

Met vragen kunt u mailen naar miekevanvught@kpnmail.nl of bel: 036-5317360.

Nieuwsbrief

* = verplicht veld

Laatste nieuws