onze diensten-1

De diensten  van Francken4Finance zijn erop gericht de ondernemer optimaal te ondersteunen bij het beheersen van alle financiële processen van de organisatie.

De volgende activiteiten dragen hiertoe bij:

Financiële administratie

 • Opzetten van de financiële administratie afgestemd op de onderneming.
 • Sorteren en boeken van de inkoop- en verkoopfacturen.
 • Het boeken van de banken.
 • Het boeken van de loonjournaalposten voortvloeiend uit de salarisadministratie.
 • Het opmaken van de BTW aangifte en deze indienen bij de belastingdienst.
 • Het bijhouden van de activa.
 • Het controleren en corrigeren van de gedane boekingen.
 • Het samenstellen van de openstaande posten crediteuren en debiteuren.
 • Het aanmanen van uitstaande facturen.
 • Het opstellen van de managementrapportage.
 • Eindejaarsverwerking.
 • Opstellen van het jaarrapport.
 • Opmaak en indienen fiscaal jaarrapport.

onze diensten-2

Salarisadministratie

 • Opzetten van de salarisadministratie
 • Maandelijks berekenen lonen en de productie van de salarisstroken
 • De productie van de loonjournaalpost
 • De productie van het betalingsoverzicht.
 • Het maken van de loonaangifte en de indiening hiervan bij de belastingdienst.
 • Verwerken pensioenen en contact houden met de pensioenverzekeraar.

onze diensten -3

Coaching en cursussen

 • Coaching met het accent op persoonlijke ontwikkeling
 • Cursus boekhouding voor starters.
 • Cursus inzicht in de balans
 • Cursus winst- en verlies en de rapportage hieruit.

Nieuwsbrief

* = verplicht veld

Laatste nieuws